hột điều là thực phẩm cô kín có dinh dưỡng, cung vội vàng cây hay lượng đáng tường thuật

Тема в разделе "Ubuntu, Mint Linux", создана пользователем cashew2024, 6 авг 2023.

 1. TopicStarter Overlay
  cashew2024
  Оффлайн

  cashew2024 Активный пользователь

  Вместе с:
  14 июл 2023
  Сообщения:
  26.472
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  hạt điều là thực phẩm cô đặc nhiều dinh dưỡng, cung vội vàng cây hay lượng đáng tường thuật. nhân dịp hột điều lắm vì chưng dứa, mẫm và nhiều hương bởi dễ chịu, giàu trạng thái sử dụng ăn sống hay trải qua chế biến. Điều cũng là một nguồn chồng mẫm vô hình quan trọng trong suốt chế kiếm tợp uống, được sử dụng rộng rãi theo nhiều cách khác rau.
  Nhân điều là chỗ chứa chấp dinh dưỡng chính, vách phần dinh dưỡng tổng trạng thái gồm protein 18,4%, chồng bụ 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% danh thiếp dưỡng chất khác. Đồng thời hạt điều đương chứa chấp hay lượng khá nhiều đồng 100 gam hạt điều nhiều thể cung vội vàng 605Kcal, tương còn 30% hay lượng cần nạp mỗi ngày.

  thành phần dinh dưỡng trong suốt 100g Nhân hạt điều
  vách phần dinh dưỡng (nutrients) giá như trị
  Nước (water) 3,4 g
  hay lượng (energy) 605 Kcal
  2532 KJ
  Protein 18,4 g
  Lipid (Fat) 46,3 g
  Glucid (Carbohydrate) 28,7 g
  Celluloza (Fiber) 0,6 g
  Tro (Ash) 2,6 g
  Bảng 1. vách phần dinh dưỡng trong 100g điều

  Lipid là chồng chính vách phần dinh dưỡng mực hạt điều cùng 46,3% vì lipid đóng vai trò như một chất tham gia trữ hay là lượng cho hột của lượng (Lim, 2012). có nghiên cứu chỉ vào rằng rằng lipid là vách phần chính thứ vơ cạc loại hột thang đặt, nhưng mà hột điều nhiều ngụ cây tổng lipit ở ngữ thấp. Theo đó, các loại hạt khác như trái phỉ, trái phục dịch đào, quả hạch sách Brazil, hột thông và hột đắt hát đều chứa ít nhất 60% ô dù và chỉ nhiều đỗ phộng (42%) nhiều vắng chất mẫm hơn hột điều(Venkatachalam & Sathe, 2006).

  ngụ cây cacbohydrat trong suốt hạt điều là 28,7% (Bảng 1). hạt điều hãy xuể thưa là chứa lắm carbohydrate hơn danh thiếp loại hạt khác. cư trú cây carbohydrate trung bình mực tàu hạt cây rang là 19,6%, cùng phạm vi từ bỏ 7,8% (trong suốt hột đắt hát) lên đến 29,9% trong suốt hạt điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

  Tổng số phận protein lắm trong suốt hạt điều là 18,4% (Bảng 1). hột điều đồng cùng hạnh Nhân (22%) và hột dẻ cười (21%) đặt ít là nhiều cư trú cây cao nhất phứt protein trong suốt các loại hạt cây. tuy rằng nhiên, điều nà chớ tính tình đến giá như trừng phạt sinh học hạng toàn bộ cạc loại hột thấp do hạn chế cạc axit amin cần yếu, đặc bặt là lysine (Brufau và cuống sự, 2009).

  - trú ngụ lượng đường:
  lối tổng căn số (sugar) 5.91 g
  Galactoza (Galactose) 0
  Maltoza (Maltose) 0
  Lactoza (Lactose) 0
  Fructoza (Fructose) 0.05 g
  Glucoza (Glucose) 0.05 g
  Sacaroza (Sucrose) 5.81 g
  Bảng 2. cư trú cây lối trong hạt điều

  Tổng cây đường giàu trong suốt hột điều nhằm đả giá như cao hơn so cùng cạc loại hột khác. Tổng lượng carbohydrate, bao gồm hết đàng cao hơn trong hột điều vì chưng thăng bằng cùng hạng lipid thấp hơn so đồng danh thiếp loại hạt khác là cấp thiết (Venkatachalam & Sathe, 2006). Kết trái nào là nổi giải thích là liên tưởng tới lề thói sinh trưởng mức lượng điều như gắn chặt với trái hơn là một hột biệt lập. cư trú lượng lối trong suốt hạt điều cốt là Sacaroza cùng 5,81g trên 100g điều, song song đang lắm sự xuất hiện mức đàng Fructoza và Glucoza cùng Hàm lượng tương ứng là 0,05g trên 100g hột điều. Fructoza và glucoza là hai loại lối một rất nổi tặng thân, trong lát Sacaroza là đường cặp thắng ảnh thành trên sự kết liên thứ Fructoza và Glucoza. Đây đều là cạc loại đàng thiên nhiên rất đặng cho thân, giàu tác dụng tạo và tham gia tích tụ năng lượng tặng cơ thể con người.

  Nguon: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Поделиться этой страницей