hạt điều là thiệt phẩm canh đặc lắm dinh dưỡng, cung gấp lượng hay là cây đáng tường thuật

Тема в разделе "Верстка", создана пользователем cashew2024, 6 авг 2023.

 1. TopicStarter Overlay
  cashew2024
  Оффлайн

  cashew2024 Активный пользователь

  Вместе с:
  14 июл 2023
  Сообщения:
  26.472
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  hột điều là thiệt phẩm canh đặc lắm dinh dưỡng, cung vội lượng hay là cây đáng kể. nhân dịp hột điều lắm do hông, bụ và có hương vì dễ chịu, lắm thể dùng chén sống hoặc qua chế biến. Điều cũng là một nguồn chất mẫm vô ảnh quan yếu trong chế độ xơi uống, đặt dùng rộng rãi theo lắm cách khác nhau.
  nhân dịp điều là chỗ chứa dinh dưỡng chính, vách phần dinh dưỡng tổng thể gồm protein 18,4%, chất mẫm 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% cạc dưỡng chồng khác. Đồng thời hột điều còn chứa năng cây khá nhiều đồng 100 gam hạt điều giàu trạng thái cung gấp 605Kcal, tương đương 30% hoặc lượng cần nộp mỗi ngày.

  vách phần dinh dưỡng trong 100g nhân dịp hạt điều
  vách phần dinh dưỡng (nutrients) giá như trị
  Nước (water) 3,4 g
  hay là cây (energy) 605 Kcal
  2532 KJ
  Protein 18,4 g
  Lipid (Fat) 46,3 g
  Glucid (Carbohydrate) 28,7 g
  Celluloza (Fiber) 0,6 g
  Tro (Ash) 2,6 g
  Bảng 1. thành phần dinh dưỡng trong 100g điều

  Lipid là chất chính vách phần dinh dưỡng ngữ hột điều cùng 46,3% vị lipid tắt vai trò như đơn chất tham dự tích trữ hoặc cây tặng hạt hạng cây (Lim, 2012). có nghiên cứu chỉ vào rằng rằng lipid là thành phần chính ngữ tất cả các loại hột tợp đặng, nhưng mà hạt điều lắm Hàm cây tổng lipit ở hạng thấp. Theo đấy, cạc loại hạt khác như quả phỉ, trái xâu đào, quả hặc Brazil, hột thông đạt và hột mắc hát đều chứa chấp chí ít 60% ơ và chỉ có đậu phộng (42%) có ít chất mập hơn hạt điều(Venkatachalam & Sathe, 2006).

  Hàm cây cacbohydrat trong hột điều là 28,7% (Bảng 1). hạt điều hỉ đặt ít là chứa lắm carbohydrate hơn cạc loại hạt khác. cư trú lượng carbohydrate trung bình mức hạt cây rang là 19,6%, đồng phạm vi trường đoản cú 7,8% (trong hột mắc hát) lên tới 29,9% trong suốt hạt điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

  Tổng số phận protein có trong suốt hột điều là 18,4% (Bảng 1). hạt điều đồng với hạnh nhân dịp (22%) và hạt dẻ cười (21%) nhằm bẩm là giàu ngụ cây cao nhất phứt protein trong các loại hạt lượng. Tuy nhiên, điều nè không trung tính toán tới giá trừng phạt sinh vật học cụm từ tất thảy các loại hột thấp vì vận hạn chế danh thiếp axit amin thiết yếu, kín biệt là lysine (Brufau và cuộng sự, 2009).

  - Hàm lượng đường:
  đường tổng số (sugar) 5.91 g
  Galactoza (Galactose) 0
  Maltoza (Maltose) 0
  Lactoza (Lactose) 0
  Fructoza (Fructose) 0.05 g
  Glucoza (Glucose) 0.05 g
  Sacaroza (Sucrose) 5.81 g
  Bảng 2. trú ngụ cây đàng trong hột điều

  Tổng lượng đàng lắm trong suốt hạt điều để công ví cao hơn so cùng danh thiếp loại hạt khác. Tổng cây carbohydrate, bao gồm hết đường cao hơn trong hột điều vày cân bằng cùng thứ lipid thấp hơn sánh với danh thiếp loại hạt khác là cần thiết (Venkatachalam & Sathe, 2006). Kết quả nào là tốt giảng giải là liên quan đến lề thói đẻ cả mức cây điều như gắn chém đồng quả hơn là một hạt riêng biệt. trú ngụ cây đàng trong suốt hạt điều đốn là Sacaroza đồng 5,81g trên 100g điều, Đồng thời còn giàu sự xuất hiện mực tàu đàng Fructoza và Glucoza đồng ngụ cây tương ứng là 0,05g trên 100g hột điều. Fructoza và glucoza là hai loại lối đơn rất thắng biếu thân thể, trong suốt tã lót Sacaroza là đàng kép hát thắng hình vách trên sự liên kết ngữ Fructoza và Glucoza. Đây đều là cạc loại đường tự nhiên rất đặng tặng cơ thể, nhiều tác dụng tạo và dự trữ hay là lượng biếu thân con người.

  Nguon: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Поделиться этой страницей