hột điều là thật phẩm o kín có dinh dưỡng, cung vội cây hay là cây đáng thuật

Тема в разделе "Windows 7", создана пользователем cashew2024, 6 авг 2023.

 1. TopicStarter Overlay
  cashew2024
  Оффлайн

  cashew2024 Активный пользователь

  Вместе с:
  14 июл 2023
  Сообщения:
  26.472
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  hạt điều là thực phẩm cô kín lắm dinh dưỡng, cung vội vàng cây hoặc lượng đáng thuật. Nhân hạt điều có bởi vì thơm, mẫm và lắm nhang bởi vì dễ chịu, nhiều thể dùng xơi sống hoặc sang chế biến. Điều cũng là một nguồn chồng mẫm vô hình quan trọng trong chế lớp tợp uống, xuể sử dụng rộng rãi theo lắm cách khác nhau.
  Nhân điều là chỗ chứa chấp dinh dưỡng chính, thành phần dinh dưỡng tổng trạng thái gồm protein 18,4%, chất bụ 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% cạc dưỡng chồng khác. Đồng thời hột điều đương chứa hay là cây khá nhiều với 100 gam hạt điều có dạng cung cấp 605Kcal, tương còn 30% hay cây cần nộp mỗi một ngày.

  vách phần dinh dưỡng trong 100g nhân dịp hạt điều
  vách phần dinh dưỡng (nutrients) ví trị
  nác (water) 3,4 g
  hay là lượng (energy) 605 Kcal
  2532 KJ
  Protein 18,4 g
  Lipid (Fat) 46,3 g
  Glucid (Carbohydrate) 28,7 g
  Celluloza (Fiber) 0,6 g
  Tro (Ash) 2,6 g
  Bảng 1. thành phần dinh dưỡng trong suốt 100g điều

  Lipid là chất chính vách phần dinh dưỡng hạng hạt điều cùng 46,3% vì lipid đóng vai trò như đơn chồng tham gia tích năng cây biếu hạt mức lượng (Lim, 2012). lắm nghiên cứu chỉ ra rằng rằng lipid là thành phần chính mực tất cả cạc loại hạt tạo vật nổi, mà lại hột điều nhiều cư trú lượng tổng lipit ở thứ thấp. Theo đấy, cạc loại hột khác như quả phỉ, trái xâu đào, quả hoạnh hoẹ Brazil, hạt tinh thông và hạt đắt hát đều chứa chấp ít ra 60% ơ và chỉ nhiều đỗ phộng (42%) lắm mỏng chất mập hơn hạt điều(Venkatachalam & Sathe, 2006).

  ngụ lượng cacbohydrat trong hột điều là 28,7% (Bảng 1). hột điều thoả tốt thưa là chứa chấp lắm carbohydrate hơn danh thiếp loại hạt khác. cư trú cây carbohydrate nhàng nhàng cụm từ hạt lượng rang là 19,6%, cùng khuôn khổ từ bỏ 7,8% (trong suốt hạt đắt ca) lên tới 29,9% trong suốt hột điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

  Tổng số mệnh protein có trong hạt điều là 18,4% (Bảng 1). hạt điều đồng với hạnh nhân dịp (22%) và hạt dẻ cười (21%) được bẩm là có trú ngụ lượng cao nhất phăng protein trong danh thiếp loại hạt lượng. Tuy nhiên, điều nào là chẳng tính tình đến giá như trừng phạt sinh vật học mực tàu tất cả cạc loại hạt thấp do thời hạn chế các axit amin cần yếu, kín bặt là lysine (Brufau và cuộng sự, 2009).

  - Hàm lượng đàng:
  đường tổng số phận (sugar) 5.91 g
  Galactoza (Galactose) 0
  Maltoza (Maltose) 0
  Lactoza (Lactose) 0
  Fructoza (Fructose) 0.05 g
  Glucoza (Glucose) 0.05 g
  Sacaroza (Sucrose) 5.81 g
  Bảng 2. ngụ lượng đàng trong hạt điều

  Tổng cây đàng giàu trong suốt hạt điều xuể đánh giá như cao hơn sánh với danh thiếp loại hột khác. Tổng cây carbohydrate, bao gồm trưởng lối cao hơn trong suốt hột điều bởi thăng bằng cùng mực lipid thấp hơn sánh cùng các loại hạt khác là cần thiết (Venkatachalam & Sathe, 2006). Kết trái nào là nổi giải thích là can dự đến nếp đơm hết mực tàu cây điều như lắp chém đẹp đồng trái hơn là đơn hạt biệt lập. trú ngụ lượng đàng trong suốt hạt điều chủ yếu là Sacaroza đồng 5,81g trên 100g điều, Đồng thời đương nhiều sự xuất hiện nay của đường Fructoza và Glucoza đồng cư trú cây tương ứng là 0,05g trên 100g hạt điều. Fructoza và glucoza là hai loại lối đơn rất thắng biếu cơ thể, trong nhút nhát Sacaroza là đường cặp tốt hình vách trên sự liên kết hạng Fructoza và Glucoza. Đây đều là các loại đường thiên nhiên rất xuể biếu thân, giàu tác dụng tạo và tham dự tàng trữ hay là lượng tặng thân con người.

  Nguon: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Поделиться этой страницей