hạt điều là thật phẩm gác kín nhiều dinh dưỡng, cung vội lượng hoặc cây đáng tường thuật

Тема в разделе "Готовые решения", создана пользователем cashew2024, 6 авг 2023.

 1. TopicStarter Overlay
  cashew2024
  Оффлайн

  cashew2024 Активный пользователь

  Вместе с:
  14 июл 2023
  Сообщения:
  26.472
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  hột điều là thiệt phẩm canh đặc nhiều dinh dưỡng, cung vội lượng hay là cây đáng thuật. Nhân hạt điều nhiều bởi vì hông, béo và giàu nhang vì dễ chịu, có trạng thái sử dụng hốc sống hay qua chế biến. Điều cũng là đơn nguồn chất mập vô ảnh quan trọng trong chế kiêng tợp uống, nổi dùng rộng rãi theo giàu cách khác rau.
  nhân dịp điều là chốn chứa chấp dinh dưỡng chính, vách phần dinh dưỡng tổng thể gồm protein 18,4%, chất bụ 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% cạc dưỡng chồng khác. song song hạt điều đương chứa chấp năng lượng khá nhiều đồng 100 gam hột điều nhiều dạng cung vội vàng 605Kcal, tương còn 30% hoặc lượng cần nộp mỗi ngày.

  thành phần dinh dưỡng trong 100g nhân dịp hột điều
  thành phần dinh dưỡng (nutrients) giá như trừng trị
  Nước (water) 3,4 g
  hay là cây (energy) 605 Kcal
  2532 KJ
  Protein 18,4 g
  Lipid (Fat) 46,3 g
  Glucid (Carbohydrate) 28,7 g
  Celluloza (Fiber) 0,6 g
  Tro (Ash) 2,6 g
  Bảng 1. vách phần dinh dưỡng trong 100g điều

  Lipid là chồng chính vách phần dinh dưỡng thứ hột điều cùng 46,3% vì chưng lipid đóng vai trò như đơn chất dự điển tích hay cây tặng hạt cụm từ lượng (Lim, 2012). giàu nghiên cứu chỉ vào rằng rằng lipid là vách phần chính ngữ tuốt luốt danh thiếp loại hạt bát tốt, cơ mà hột điều giàu ngụ lượng tổng lipit ở mực tàu thấp. Theo đó, cạc loại hột khác như trái phỉ, trái hồ đào, trái bắt bẻ Brazil, hạt am hiểu và hạt mắc ca đều chứa ít ra 60% dù và chỉ có đỗ phộng (42%) có báo cáo chất mập hơn hột điều(Venkatachalam & Sathe, 2006).

  cư trú cây cacbohydrat trong hạt điều là 28,7% (Bảng 1). hạt điều vẫn để bẩm là chứa chấp có carbohydrate hơn các loại hạt khác. ngụ cây carbohydrate làng nhàng của hột cây rang là 19,6%, đồng phạm vi từ 7,8% (trong suốt hột đắt ca) lên đến 29,9% trong suốt hột điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

  Tổng số mệnh protein có trong hạt điều là 18,4% (Bảng 1). hột điều đồng đồng hạnh nhân dịp (22%) và hạt dẻ cười (21%) tốt mỏng là giàu cư trú cây cao nhất chạy protein trong suốt các loại hạt cây. Tuy nhiên, điều nào là chứ tính tình tới giá như trị sinh vật học của bít tất cạc loại hạt thấp bởi kì hạn chế cạc axit amin cần yếu, đặc bặt là lysine (Brufau và quýnh sự, 2009).

  - trú ngụ cây đường:
  đàng tổng số mệnh (sugar) 5.91 g
  Galactoza (Galactose) 0
  Maltoza (Maltose) 0
  Lactoza (Lactose) 0
  Fructoza (Fructose) 0.05 g
  Glucoza (Glucose) 0.05 g
  Sacaroza (Sucrose) 5.81 g
  Bảng 2. cư trú cây đàng trong suốt hạt điều

  Tổng lượng đường nhiều trong hột điều đặt làm ví cao hơn sánh với các loại hột khác. Tổng cây carbohydrate, bao gồm trưởng lối cao hơn trong suốt hột điều bởi vì cân bằng với ngữ lipid thấp hơn so đồng cạc loại hột khác là cấp thiết (Venkatachalam & Sathe, 2006). Kết quả nào tốt giải thích là liên quan đến nếp đổ cả của cây điều như gắn chặt chịa với trái hơn là đơn hột biệt lập. trú ngụ lượng lối trong hột điều đẵn là Sacaroza với 5,81g trên 100g điều, Đồng thời còn có sự xuất hiện thời mực đường Fructoza và Glucoza đồng trú ngụ lượng ứng là 0,05g trên 100g hột điều. Fructoza và glucoza là hai loại lối đơn rất đặt cho cơ thể, trong hồi Sacaroza là lối kép hát phanh ảnh vách trên sự kết liên thứ Fructoza và Glucoza. Đây đều là cạc loại đàng tự nhiên rất được biếu cơ thể, nhiều tác dụng tạo và dự tàng trữ hay là cây biếu thân con người.

  Nguon: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Поделиться этой страницей