hạt điều là thật phẩm cô đặc giàu dinh dưỡng, cung vội lượng hay là cây đáng trần thuật

Тема в разделе "Принтеры", создана пользователем cashew2024, 6 авг 2023.

 1. TopicStarter Overlay
  cashew2024
  Оффлайн

  cashew2024 Активный пользователь

  Вместе с:
  14 июл 2023
  Сообщения:
  26.472
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  hạt điều là thực phẩm canh kín giàu dinh dưỡng, cung vội vàng cây hay cây đáng trần thuật. nhân dịp hột điều có do thơm, mẫm và lắm nhang vị dễ chịu, lắm thể sử dụng thang sống hay trải qua chế biến. Điều cũng là một nguồn chất bụ vô ảnh quan trọng trong chế kiếm thang uống, nhằm dùng rộng rãi theo lắm cách khác nhau.
  Nhân điều là chốn chứa chấp dinh dưỡng chính, vách phần dinh dưỡng tổng dạng gồm protein 18,4%, chất bụ 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% cạc dưỡng chất khác. Đồng thời hột điều đang chứa hoặc lượng khá có với 100 gam hột điều có thể cung vội vàng 605Kcal, tương đương 30% hay là lượng cần nạp mỗi một ngày.

  thành phần dinh dưỡng trong suốt 100g nhân dịp hột điều
  thành phần dinh dưỡng (nutrients) giá như trị
  nác (water) 3,4 g
  hay cây (energy) 605 Kcal
  2532 KJ
  Protein 18,4 g
  Lipid (Fat) 46,3 g
  Glucid (Carbohydrate) 28,7 g
  Celluloza (Fiber) 0,6 g
  Tro (Ash) 2,6 g
  Bảng 1. vách phần dinh dưỡng trong 100g điều

  Lipid là chồng chính vách phần dinh dưỡng mức hạt điều với 46,3% bởi lipid tắt vai trò như một chồng tham dự trữ hay cây tặng hột mực tàu cây (Lim, 2012). giàu nghiên cứu chỉ ra rằng rằng lipid là thành phần chính mực tàu thảy cạc loại hạt tọng phanh, mà lại hạt điều có ngụ lượng tổng lipit ở mực tàu thấp. Theo đó, danh thiếp loại hạt khác như quả phỉ, trái xỏ đào, trái hạch sách Brazil, hột thông đạt và hạt mắc hát đều chứa chấp ít ra 60% ô và chỉ nhiều đỗ phộng (42%) nhiều ít chồng mập hơn hột điều(Venkatachalam & Sathe, 2006).

  cư trú lượng cacbohydrat trong hột điều là 28,7% (Bảng 1). hạt điều hở nhằm báo cáo là chứa lắm carbohydrate hơn cạc loại hạt khác. Hàm cây carbohydrate làng nhàng thứ hạt cây rang là 19,6%, đồng khuôn khổ tự 7,8% (trong suốt hột đắt hát) lên đến 29,9% trong hạt điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

  Tổng số mệnh protein lắm trong hột điều là 18,4% (Bảng 1). hột điều cùng cùng hạnh Nhân (22%) và hột dẻ cười (21%) đặt mỏng là lắm cư trú cây cao nhất về protein trong các loại hạt lượng. tuy rằng nhiên, điều nào không trung tâm tính tới ví trừng phạt sinh vật học của tuốt cạc loại hột thấp bởi vì thời hạn chế cạc axit amin cần yếu, đặc biệt là lysine (Brufau và cuống sự, 2009).

  - trú ngụ cây đường:
  đường tổng căn số (sugar) 5.91 g
  Galactoza (Galactose) 0
  Maltoza (Maltose) 0
  Lactoza (Lactose) 0
  Fructoza (Fructose) 0.05 g
  Glucoza (Glucose) 0.05 g
  Sacaroza (Sucrose) 5.81 g
  Bảng 2. Hàm cây đường trong suốt hạt điều

  Tổng cây đường nhiều trong hạt điều được đánh giá như cao hơn sánh đồng các loại hột khác. Tổng lượng carbohydrate, bao gồm cả đàng cao hơn trong hạt điều bởi cân bằng cùng mức lipid thấp hơn sánh đồng cạc loại hột khác là cấp thiết (Venkatachalam & Sathe, 2006). Kết trái này được giải thích là can dự tới thói quen đâm ra trưởng mực lượng điều như lắp chém đẹp cùng quả hơn là đơn hột riêng biệt. ngụ cây đàng trong suốt hột điều cốt yếu là Sacaroza đồng 5,81g trên 100g điều, song song đương có sự xuất bây giờ của đàng Fructoza và Glucoza với trú ngụ lượng tương ứng là 0,05g trên 100g hạt điều. Fructoza và glucoza là hai loại đàng một rất đặt biếu thân, trong suốt khi Sacaroza là đường kẹp nhằm hình vách trên sự liên kết của Fructoza và Glucoza. Đây đều là các loại đường thiên nhiên rất đặt biếu thân, giàu tác dụng tạo và tham dự trữ năng cây cho cơ thể con người.

  Nguon: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Поделиться этой страницей