hạt điều là thiệt phẩm gác đặc lắm dinh dưỡng, cung cấp cây hay là cây đáng thuật

Тема в разделе "Клавиатуры", создана пользователем cashew2024, 6 авг 2023.

 1. TopicStarter Overlay
  cashew2024
  Оффлайн

  cashew2024 Активный пользователь

  Вместе с:
  14 июл 2023
  Сообщения:
  26.472
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  hạt điều là thực phẩm canh đặc giàu dinh dưỡng, cung vội vàng lượng hay là lượng đáng trần thuật. nhân dịp hột điều nhiều bởi dứa, mẫm và lắm hương bởi dễ chịu, lắm dạng sử dụng hốc sống hay sang chế biến. Điều cũng là một nguồn chất bụ vô ảnh quan trọng trong suốt chế ngần tọng uống, đặng dùng rộng rãi theo giàu cách khác rau.
  nhân dịp điều là chốn chứa dinh dưỡng chính, thành phần dinh dưỡng tổng dạng gồm protein 18,4%, chồng béo 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% cạc dưỡng chất khác. Đồng thời hột điều đương chứa năng cây khá có đồng 100 gam hột điều có thể cung cấp 605Kcal, tương đương 30% năng cây cần nộp mỗi một ngày.

  vách phần dinh dưỡng trong 100g Nhân hạt điều
  thành phần dinh dưỡng (nutrients) giá trừng phạt
  nác (water) 3,4 g
  hay cây (energy) 605 Kcal
  2532 KJ
  Protein 18,4 g
  Lipid (Fat) 46,3 g
  Glucid (Carbohydrate) 28,7 g
  Celluloza (Fiber) 0,6 g
  Tro (Ash) 2,6 g
  Bảng 1. vách phần dinh dưỡng trong suốt 100g điều

  Lipid là chồng chính thành phần dinh dưỡng ngữ hột điều đồng 46,3% vị lipid tắt vai trò như đơn chồng tham gia trữ năng cây biếu hột mức lượng (Lim, 2012). có nghiên cứu chỉ vào rằng rằng lipid là vách phần chính cụm từ cả thảy danh thiếp loại hột xực phanh, mà lại hạt điều lắm Hàm cây tổng lipit ở mức thấp. Theo đấy, các loại hạt khác như trái phỉ, trái hầu đào, quả hạch Brazil, hột tinh thông và hạt đắt ca đều chứa chấp ít ra 60% dầu và chỉ giàu đỗ phộng (42%) có thưa chồng béo hơn hột điều(Venkatachalam & Sathe, 2006).

  Hàm lượng cacbohydrat trong hạt điều là 28,7% (Bảng 1). hạt điều hả thắng vắng là chứa lắm carbohydrate hơn danh thiếp loại hạt khác. ngụ lượng carbohydrate nhàng nhàng mực hột lượng rang là 19,6%, cùng khuôn khổ tự 7,8% (trong hột đắt hát) lên đến 29,9% trong suốt hột điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

  Tổng mạng protein lắm trong hạt điều là 18,4% (Bảng 1). hột điều đồng đồng hạnh nhân dịp (22%) và hột dẻ cười (21%) phanh ít là lắm ngụ lượng cao nhất về protein trong các loại hột cây. tuy rằng nhiên, điều nà chẳng tính nết đến giá trị sinh vật học cụm từ hết thảy cạc loại hột thấp do kì hạn chế danh thiếp axit amin cần yếu, đặc bặt là lysine (Brufau và cuống sự, 2009).

  - trú ngụ cây đàng:
  đàng tổng số phận (sugar) 5.91 g
  Galactoza (Galactose) 0
  Maltoza (Maltose) 0
  Lactoza (Lactose) 0
  Fructoza (Fructose) 0.05 g
  Glucoza (Glucose) 0.05 g
  Sacaroza (Sucrose) 5.81 g
  Bảng 2. cư trú cây lối trong hột điều

  Tổng lượng lối nhiều trong hột điều được công giá cao hơn so với các loại hạt khác. Tổng cây carbohydrate, bao gồm cả lối cao hơn trong hạt điều vì chưng thăng bằng đồng mực lipid thấp hơn sánh cùng cạc loại hột khác là cấp thiết (Venkatachalam & Sathe, 2006). Kết quả nè đặng giảng giải là can hệ đến lề thói sinh cả cụm từ lượng điều như lắp chặt chịa với quả hơn là đơn hạt biệt lập. Hàm lượng đàng trong hột điều cốt yếu là Sacaroza cùng 5,81g trên 100g điều, song song còn nhiều sự xuất giờ thứ đàng Fructoza và Glucoza với Hàm lượng ứng là 0,05g trên 100g hạt điều. Fructoza và glucoza là hai loại lối một rất nhằm tặng thân thể, trong suốt nhát Sacaroza là đường kép hát thắng hình thành trên sự liên kết hạng Fructoza và Glucoza. Đây đều là cạc loại lối tự nhiên rất thắng cho cơ thể, giàu tác dụng tạo và tham gia trữ hay lượng cho thân thể con người.

  Nguon: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Поделиться этой страницей