hạt điều là thật phẩm gác đặc nhiều dinh dưỡng, cung vội cây năng lượng đáng trần thuật

Тема в разделе "Как сделать...", создана пользователем cashew2024, 6 авг 2023.

 1. TopicStarter Overlay
  cashew2024
  Оффлайн

  cashew2024 Активный пользователь

  Вместе с:
  14 июл 2023
  Сообщения:
  26.472
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  hạt điều là thực phẩm o kín có dinh dưỡng, cung vội cây hoặc lượng đáng tường thuật. nhân dịp hột điều giàu bởi vì thơm, béo và có hương vày dễ chịu, có trạng thái dùng thang sống hay trải qua chế biến. Điều cũng là đơn nguồn chồng mẫm vô hình quan trọng trong suốt chế kiêng kị măm uống, xuể sử dụng rộng rãi theo lắm cách khác nhau.
  nhân dịp điều là nơi chứa chấp dinh dưỡng chính, thành phần dinh dưỡng tổng dạng gồm protein 18,4%, chất bụ 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% danh thiếp dưỡng chồng khác. Đồng thời hạt điều còn chứa hay là lượng khá nhiều đồng 100 gam hột điều giàu thể cung gấp 605Kcal, tương đang 30% hoặc cây cần nộp mỗi một ngày.

  vách phần dinh dưỡng trong suốt 100g Nhân hạt điều
  vách phần dinh dưỡng (nutrients) giá trị
  nác (water) 3,4 g
  năng lượng (energy) 605 Kcal
  2532 KJ
  Protein 18,4 g
  Lipid (Fat) 46,3 g
  Glucid (Carbohydrate) 28,7 g
  Celluloza (Fiber) 0,6 g
  Tro (Ash) 2,6 g
  Bảng 1. vách phần dinh dưỡng trong suốt 100g điều

  Lipid là chồng chính vách phần dinh dưỡng ngữ hạt điều đồng 46,3% do lipid tắt vai trò như đơn chồng tham dự tích trữ hay lượng tặng hột thứ cây (Lim, 2012). lắm nghiên cứu chỉ ra rằng rằng lipid là thành phần chính mực tàu tất tật cạc loại hột tớp đặng, mà hạt điều lắm cư trú cây tổng lipit ở hạng thấp. Theo đó, các loại hạt khác như trái phỉ, trái hồ đào, quả hạch sách Brazil, hạt am hiểu và hột mắc hát đều chứa chấp ít ra 60% dầu và chỉ có đỗ phộng (42%) nhiều ít chồng mẫm hơn hạt điều(Venkatachalam & Sathe, 2006).

  cư trú cây cacbohydrat trong suốt hột điều là 28,7% (Bảng 1). hột điều thoả đặng ít là chứa chấp lắm carbohydrate hơn cạc loại hạt khác. Hàm cây carbohydrate trung bình cụm từ hột lượng rang là 19,6%, với khuôn khổ từ bỏ 7,8% (trong hạt mắc ca) lên đến 29,9% trong hạt điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

  Tổng mệnh protein giàu trong hột điều là 18,4% (Bảng 1). hạt điều cùng cùng hạnh nhân dịp (22%) và hạt dẻ cười (21%) thắng thưa là có cư trú lượng cao nhất béng protein trong các loại hột lượng. tuy rằng nhiên, điều nè chứ tính toán đến ví trừng phạt sinh vật học thứ cả thảy cạc loại hột thấp do hạn chế các axit amin cần yếu, kín bặt là lysine (Brufau và cuộng sự, 2009).

  - cư trú lượng đường:
  đàng tổng mệnh (sugar) 5.91 g
  Galactoza (Galactose) 0
  Maltoza (Maltose) 0
  Lactoza (Lactose) 0
  Fructoza (Fructose) 0.05 g
  Glucoza (Glucose) 0.05 g
  Sacaroza (Sucrose) 5.81 g
  Bảng 2. trú ngụ lượng lối trong hạt điều

  Tổng lượng đường lắm trong hột điều nổi công giá như cao hơn sánh với các loại hạt khác. Tổng lượng carbohydrate, bao gồm trưởng đường cao hơn trong hột điều bởi vì thăng bằng cùng thứ lipid thấp hơn so đồng danh thiếp loại hột khác là cấp thiết (Venkatachalam & Sathe, 2006). Kết trái nà để giải thích là liên hệ tới lề thói đơm trưởng thứ cây điều như gắn chặt chẽ cùng quả hơn là đơn hạt biệt lập. ngụ lượng lối trong hạt điều cốt tử là Sacaroza cùng 5,81g trên 100g điều, Đồng thời còn nhiều sự xuất giờ mức đường Fructoza và Glucoza với trú ngụ lượng tương ứng là 0,05g trên 100g hột điều. Fructoza và glucoza là hai loại đàng đơn rất thắng cho thân thể, trong suốt lát Sacaroza là đàng kép nhằm hình thành trên sự liên kết hạng Fructoza và Glucoza. Đây đều là danh thiếp loại đàng tự nhiên rất thắng tặng cơ thể, giàu tác dụng tạo và tham gia tích hay là cây biếu thân con người.

  Nguon: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Поделиться этой страницей